Αρετή Παζιώτου

Νέα κατοικία στου Παπάγου

Ανακαίνιση σε κατοικία του 50 στο Χαλάνδρι

Διαμόρφωση και διακόσμηση κατοικίας στη Δροσιά - Υπο κατασκευή

Εσωτερική διαμόρφωση / Ανακαίνιση

Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων

Επαγγελματικοί χώροι

Διακόσμηση / Σχεδιασμός επίπλου και μεταποίηση